Us Plakje handelt bij de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming persoonsgegevens.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden de gegevens door Us Plakje niet aan derden verstrekt, behalve in die gevallen dat Us Plakje hiertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen.

Denk daarbij aan de gegevens die Us Plakje als gastouder aan gemeente, GGD of Belastingdienst moet verstrekken in verband met verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Kinderopvang.

Deze website slaat geen cookies op.